Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is MyIntimacy’s beleid om uw privacy te respecteren en te voldoen aan alle toepasselijke wet-en regelgeving met betrekking tot alle persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen over u, met inbegrip van via onze website, https://www.myintimacy.com, en andere sites die wij bezitten en beheren.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over u die kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Dit omvat informatie over u als persoon (zoals naam, adres en geboortedatum), uw apparaten, betalingsgegevens, en zelfs informatie over hoe u een website of onlinedienst gebruikt.

In het geval dat onze site links bevat naar sites en diensten van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze sites en diensten hun eigen privacybeleid hebben. Nadat u een link naar inhoud van een derde partij hebt gevolgd, moet u de informatie over hun privacybeleid lezen over hoe zij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw activiteiten nadat u onze site hebt verlaten.

Dit beleid is van kracht met ingang van 17 april 2022.

Laatst bijgewerkt: 17 april 2022

Informatie die wij verzamelen

De informatie die wij verzamelen valt in een van de twee categorieën: “vrijwillig verstrekte” informatie en “automatisch verzamelde” informatie.

“Vrijwillig verstrekte” informatie verwijst naar alle informatie die u ons bewust en actief verstrekt bij het gebruik van of deelname aan een van onze diensten en promoties.

“Automatisch verzamelde” informatie verwijst naar alle informatie die automatisch door uw apparaten wordt verzonden tijdens het gebruik van onze producten en diensten.

Logboekgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens registreren die door uw webbrowser worden verstrekt. Het kan gaan om het Internet Protocol (IP)-adres van uw apparaat, uw browsertype en -versie, de pagina’s die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op elke pagina doorbrengt, en andere details over uw bezoek.

Als u tijdens het gebruik van de site op bepaalde fouten stuit, kunnen wij bovendien automatisch gegevens verzamelen over de fout en de omstandigheden waarin deze optrad. Deze gegevens kunnen technische details bevatten over uw apparaat, wat u probeerde te doen toen de fout optrad, en andere technische informatie over het probleem. U kunt al dan niet op de hoogte worden gebracht van dergelijke fouten, zelfs op het moment dat ze zich voordoen, dat ze zich hebben voorgedaan, of wat de aard van de fout is.

Hoewel deze informatie op zichzelf niet persoonlijk identificeerbaar is, is het toch mogelijk ze te combineren met andere gegevens om individuele personen persoonlijk te identificeren.

Apparaatgegevens

Wanneer u onze website bezoekt of met onze diensten interageert, kunnen wij automatisch gegevens over uw apparaat verzamelen, zoals:

 • Type apparaat
 • Besturingssysteem
 • Unieke apparaat-ID’s
 • Apparaat instellingen
 • Geo-locatiegegevens

Gegevens die wij verzamelen kunnen afhankelijk zijn van de individuele instellingen van uw apparaat en software. Wij raden u aan het beleid van de fabrikant van uw toestel of van uw softwareleverancier te raadplegen om te weten welke informatie zij ons ter beschikking stellen.

Persoonlijke informatie

Wij kunnen om persoonlijke informatie vragen – bijvoorbeeld wanneer u inhoud bij ons indient of wanneer u contact met ons opneemt – die een of meer van de volgende elementen kan bevatten:

 • Naam
 • E-mail

Door gebruikers gegenereerde inhoud

Wij overwegen “door gebruikers gegenereerde inhoud”: materiaal (tekst-, beeld- en/of videomateriaal) dat vrijwillig door onze gebruikers aan ons wordt verstrekt met het oog op publicatie op onze website of herpublicatie op onze socialemediakanalen. Alle door gebruikers gegenereerde inhoud is gekoppeld aan de account of het e-mailadres dat is gebruikt om het materiaal in te dienen.

Wees u ervan bewust dat alle inhoud die u ter publicatie indient, openbaar zal zijn na plaatsing (en daaropvolgende controle of doorlichtingsproces). Eenmaal gepubliceerd, kan het toegankelijk zijn voor derden die niet onder dit privacybeleid vallen.

Legitieme redenen voor de verwerking van uw persoonlijke informatie

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke informatie alleen wanneer wij daarvoor een legitieme reden hebben. In dat geval verzamelen wij alleen persoonlijke informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om u onze diensten te kunnen verlenen.

Verzameling en gebruik van informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen wanneer u een van de volgende handelingen verricht op onze website:

 • Doe mee aan een van onze wedstrijden, prijsvragen, sweepstakes en enquêtes
 • u aanmelden voor het ontvangen van updates van ons via e-mail of sociale mediakanalen
 • Een mobiel apparaat of webbrowser gebruiken om toegang te krijgen tot onze content
 • Contact met ons opneemt via e-mail, sociale media of gelijksoortige technologieën
 • Wanneer u ons vermeldt op sociale media

Wij kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken voor de volgende doeleinden, en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om u te voorzien van de kernfuncties en -diensten van ons platform
 • om u in staat te stellen uw ervaring op onze website aan te passen of te personaliseren
 • om contact met u op te nemen en met u te communiceren
 • voor reclame en marketing, inclusief om u promotionele informatie te sturen over onze producten en diensten en informatie over derden waarvan wij menen dat die voor u interessant kan zijn
 • om wedstrijden en sweepstakes te organiseren en/of u extra voordelen aan te bieden
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om eventuele geschillen op te lossen
 • om alle inhoud (bijv. berichten en opmerkingen) die u indient en die wij op onze website publiceren, toe te wijzen
 • voor beveiliging en fraudepreventie, en om ervoor te zorgen dat onze sites en apps veilig en beveiligd zijn en gebruikt worden in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen vrijwillig verstrekte en automatisch verzamelde persoonsgegevens combineren met algemene informatie of onderzoeksgegevens die wij van andere betrouwbare bronnen ontvangen. Onze marketing- en marktonderzoeksactiviteiten kunnen bijvoorbeeld gegevens en inzichten opleveren, die wij kunnen combineren met informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken om onze site en uw ervaring op de site te verbeteren.

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

Wanneer wij persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, en zolang wij deze informatie bewaren, zullen wij deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal, alsmede ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging te voorkomen.

Hoewel wij ons best zullen doen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, wijzen wij erop dat geen enkele methode van elektronische transmissie of opslag 100% veilig is, en dat niemand absolute gegevensbeveiliging kan garanderen.

U bent verantwoordelijk voor de keuze van een wachtwoord en de algehele sterkte van de beveiliging, het waarborgen van de veiligheid van uw eigen informatie binnen de grenzen van onze diensten. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat u uw persoonlijke informatie niet openbaar maakt via ons platform.

Hoe lang we uw persoonlijke informatie bewaren

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om. Deze periode kan afhangen van waarvoor wij uw informatie gebruiken, in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u ons bijvoorbeeld persoonlijke informatie hebt verstrekt, zoals een e-mailadres, wanneer u contact met ons opneemt over een specifieke vraag, kunnen wij deze informatie bewaren zolang uw vraag openstaat en voor onze eigen administratie, zodat wij soortgelijke vragen in de toekomst effectief kunnen behandelen. Indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor dit doel, zullen wij deze wissen of anoniem maken door alle details te verwijderen waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens echter bewaren om te voldoen aan een wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichting of voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden.

Privacy van kinderen

Wij richten onze producten of diensten niet rechtstreeks op kinderen jonger dan 13 jaar, en wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar.

Bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden

Wij kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • een moedermaatschappij, dochteronderneming of filiaal van ons bedrijf
 • externe dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) IT-dienstverleners, aanbieders van gegevensopslag, hosting en servers, advertentienetwerken, analytics, error loggers, incassobureaus, aanbieders van onderhoud of probleemoplossing, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen
 • onze werknemers, contractanten en/of aanverwante entiteiten
 • onze bestaande of potentiële agenten of zakenpartners
 • sponsors of promotors van een wedstrijd, sweepstakes of promotie die wij organiseren
 • kredietinformatiebureaus, rechtbanken, tribunalen en regelgevende instanties, in het geval u niet betaalt voor goederen of diensten die wij u hebben geleverd
 • rechtbanken, gerechtshoven, regelgevende instanties en ordehandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met lopende of toekomstige juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • derden, met inbegrip van agenten of onderaannemers, die ons bijstaan bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u
 • derden voor het verzamelen en verwerken van gegevens
 • een entiteit die al onze activa en activiteiten koopt, of waaraan wij deze overdragen

Derde partijen die wij momenteel gebruiken zijn onder meer:

 • Google Analytics
 • SendinBlue
 • Google Adsense

Internationale overdracht van persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt opgeslagen en/of verwerkt in de Verenigde Staten, of waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en derde partijen faciliteiten onderhouden.

De landen waarnaar wij uw persoonsgegevens opslaan, verwerken of overdragen, hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming als het land waarin u de informatie aanvankelijk hebt verstrekt. Indien wij uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden in andere landen: (i) zullen wij deze overdrachten uitvoeren in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving; en (ii) zullen wij de overgedragen persoonlijke informatie beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Uw rechten en het beheer van uw persoonlijke informatie

Uw keuze: Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, begrijpt u dat wij uw persoonlijke informatie zullen verzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken in overeenstemming met dit privacybeleid. U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor uw gebruik van onze website of de producten en/of diensten die erop of via de website worden aangeboden.

Informatie van derden: Als wij persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen wij deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Indien u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon hebt om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Marketing toestemming: Als u er eerder mee heeft ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

Toegang: U kunt details opvragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.

Correctie: Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onnauwkeurig, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de gegevens in dit privacybeleid. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om informatie te corrigeren die onnauwkeurig, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn.

Non-discriminatie: Wij zullen u niet discrimineren bij de uitoefening van een van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Tenzij uw persoonsgegevens nodig zijn om u een bepaalde dienst of aanbieding te kunnen leveren (bijvoorbeeld het verlenen van gebruikersondersteuning), zullen wij u geen goederen of diensten weigeren en/of u andere prijzen of tarieven voor goederen of diensten in rekening brengen, onder meer door het verlenen van kortingen of andere voordelen, of het opleggen van boetes, of u een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten leveren.

Kennisgeving van inbreuken op gegevens: Wij zullen voldoen aan de wetten die op ons van toepassing zijn met betrekking tot elke inbreuk in verband met gegevens.

Klachten: Als u van mening bent dat wij een relevante wet inzake gegevensbescherming hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en geef ons alle details over de vermeende schending. Wij zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met een uiteenzetting van het resultaat van ons onderzoek en de stappen die wij zullen ondernemen om uw klacht op te lossen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit in verband met uw klacht.

Uitschrijven: Om u uit te schrijven uit onze e-maildatabase of af te melden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), neemt u contact met ons op via de gegevens in dit privacybeleid, of meldt u zich af via de afmeldfaciliteiten die in de communicatie worden geboden. Het kan zijn dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen.

Gebruik van cookies

We gebruiken “cookies” om informatie over u en uw activiteit op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje data dat onze website op uw computer opslaat, en bij elk bezoek raadpleegt, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Hiermee kunnen wij u inhoud aanbieden op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Bedrijfsoverdrachten

Indien wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat wij failliet gaan, zouden wij gegevens, met inbegrip van uw persoonlijke informatie, opnemen onder de activa die worden overgedragen aan partijen die ons overnemen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat partijen die ons overnemen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uw persoonlijke informatie kunnen blijven gebruiken overeenkomstig dit beleid, dat zij zullen moeten overnemen aangezien het de basis vormt voor alle eigendoms- of gebruiksrechten die wij over dergelijke informatie hebben.

Grenzen van ons beleid

Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken kunnen wij ons privacybeleid wijzigen om updates van onze bedrijfsprocessen, huidige aanvaardbare praktijken, of wijzigingen in de wet- of regelgeving weer te geven. Als wij besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen wij de wijzigingen hier bekendmaken via dezelfde link als waarlangs u toegang hebt tot dit privacybeleid.

Indien de wet dit vereist, zullen wij uw toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om, al naar gelang het geval, te kiezen voor opt-in of opt-out voor elk nieuw gebruik van uw persoonlijke informatie.

Aanvullende informatie voor de naleving van de Australische privacywet (AU)

Internationale overdracht van persoonlijke informatie

Wanneer de openbaarmaking van uw persoonsgegevens uitsluitend onderworpen is aan de Australische privacywetgeving, erkent u dat sommige derden mogelijk niet onder de Privacy Act en de Australische privacybeginselen in de Privacy Act vallen. U erkent dat, indien een derde handelt of handelt in strijd met de Australische Privacybeginselen, hij niet aansprakelijk is uit hoofde van de Privacy Act, en dat u geen verhaal kunt zoeken uit hoofde van de Privacy Act.

Aanvullende informatie voor de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) (EU)

Gegevenscontroleur / Gegevensverwerker

De GDPR maakt een onderscheid tussen organisaties die persoonlijke informatie voor eigen doeleinden verwerken (bekend als “voor de verwerking verantwoordelijken”) en organisaties die namens andere organisaties persoonsgegevens verwerken (bekend als “gegevensverwerkers”). Wij, MyIntimacy, gevestigd op het adres in onze sectie Contact, zijn een Gegevenscontroleur en/of Verwerker met betrekking tot de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonlijke informatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen verzamelen en gebruiken wanneer wij daartoe wettelijk gerechtigd zijn. In dat geval zullen wij uw persoonlijke informatie op een wettige, eerlijke en transparante manier verzamelen en gebruiken. Indien wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken, en u bent jonger dan 16 jaar, vragen wij uw ouder of wettelijke voogd om toestemming om uw persoonsgegevens voor dat specifieke doel te verwerken.

Onze rechtmatige grondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en de manier waarop u ze gebruikt. Dit betekent dat wij uw informatie alleen op de volgende gronden verzamelen en gebruiken:

Toestemming van u

Wanneer u ons toestemming geeft om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te verzamelen en te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de faciliteiten die wij u bieden; dit heeft echter geen gevolgen voor het gebruik van uw informatie dat reeds heeft plaatsgevonden. U kunt toestemming geven om uw naam en contactgegevens te verstrekken om mee te doen aan een weggeefactie of promotie. U kunt uw inschrijving op elk moment intrekken, maar dit is niet van invloed op de selectie of jurering die al heeft plaatsgevonden. Als u nog meer vragen hebt over de manier waarop u uw toestemming kunt intrekken, kunt u altijd contact met ons opnemen via de gegevens in het gedeelte Contact opnemen van dit privacybeleid.

Uitvoering van een contract of transactie

Wanneer u een contract of transactie met ons bent aangegaan, of om voorbereidende stappen te nemen voordat wij een contract of transactie met u aangaan. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt met een vraag, kunnen wij persoonlijke informatie nodig hebben zoals uw naam en contactgegevens om te kunnen antwoorden.

Onze rechtmatige belangen

Waar wij het noodzakelijk achten voor onze rechtmatige belangen, zoals voor ons om onze diensten te verstrekken, te exploiteren, te verbeteren en te communiceren. Wij beschouwen onze legitieme belangen als onderzoek en ontwikkeling, inzicht in ons publiek, marketing en promotie van onze diensten, maatregelen om onze diensten efficiënt te laten werken, marketinganalyse, en maatregelen om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen.

Naleving van de wet

In sommige gevallen hebben wij een wettelijke verplichting om uw persoonlijke informatie te gebruiken of te bewaren. Dergelijke gevallen kunnen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot) gerechtelijke bevelen, strafrechtelijke onderzoeken, overheidsverzoeken en wettelijke verplichtingen. Als u nog meer vragen hebt over hoe wij persoonlijke informatie bewaren om aan de wet te voldoen, aarzel dan niet om navraag te doen via de gegevens in het gedeelte Contact opnemen van dit privacybeleid.

Internationale overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door het gebruik van standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, of door het gebruik van bindende bedrijfsvoorschriften of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Uw rechten en het beheer van uw persoonlijke informatie

Beperken: U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien (i) u zich zorgen maakt over de juistheid van uw persoonsgegevens; (ii) u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; (iii) u ons nodig hebt om de persoonsgegevens uitsluitend te bewaren ten behoeve van een rechtsvordering; of (iv) wij bezig zijn met de behandeling van uw bezwaar in verband met de verwerking op basis van legitieme belangen.

Bezwaar maken tegen verwerking: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op onze legitieme belangen of het algemeen belang. In dat geval moeten wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, om door te kunnen gaan met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid: U kunt het recht hebben om een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Waar mogelijk zullen wij deze informatie verstrekken in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machinaal formaat. U kunt ook verzoeken dat wij deze persoonlijke informatie aan een derde partij overdragen.

Verwijdering: U kunt te allen tijde een verzoek indienen om de persoonlijke informatie die wij over u hebben te verwijderen, en wij zullen redelijke stappen ondernemen om uw persoonlijke informatie uit onze huidige bestanden te verwijderen. Als u ons vraagt om uw persoonlijke informatie te verwijderen, zullen wij u laten weten hoe de verwijdering uw gebruik van onze website of producten en diensten beïnvloedt. Er kunnen uitzonderingen op dit recht bestaan om specifieke juridische redenen die wij, indien van toepassing, in antwoord op uw verzoek voor u uiteen zullen zetten. Als u uw account beëindigt of verwijdert, zullen wij uw persoonlijke informatie binnen 30 dagen na de verwijdering van uw account verwijderen. Houd er rekening mee dat zoekmachines en soortgelijke derde partijen nog steeds kopieën kunnen bewaren van uw persoonlijke informatie die ten minste eenmaal openbaar is gemaakt, zoals bepaalde profielinformatie en openbare opmerkingen, zelfs nadat u de informatie uit onze diensten hebt verwijderd of uw account hebt gedeactiveerd.

Aanvullende informatie voor naleving van Californië (VS)

Volgens California Civil Code Section 1798.83, als u in Californië woont en uw zakenrelatie met ons voornamelijk voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden is, kunt u ons vragen welke informatie wij vrijgeven aan andere organisaties voor hun marketingdoeleinden.

Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via de in dit privacybeleid verstrekte gegevens met “Verzoek om privacy-informatie over Californië” in de onderwerpregel. U kunt dit soort verzoek eenmaal per kalenderjaar indienen. Wij sturen u per e-mail een lijst met categorieën persoonsgegevens die wij in het afgelopen kalenderjaar voor hun marketingdoeleinden aan andere organisaties hebben verstrekt, samen met hun namen en adressen. Niet alle persoonlijke informatie die op deze manier wordt gedeeld, valt onder sectie 1798.83 van de California Civil Code.

Niet Volgen

Sommige browsers hebben een “Niet Volgen”-functie waarmee u websites kunt laten weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Op dit moment reageren wij niet op browser “Niet Volgen” signalen.

Wij houden ons aan de in dit privacybeleid beschreven normen en zorgen ervoor dat wij persoonlijke informatie rechtmatig, eerlijk en transparant verzamelen en verwerken, en dat wij daarvoor legitieme, wettelijke redenen hebben.

Cookies en Pixels

U kunt te allen tijde cookies van onze site weigeren indien uw browser dit toestaat. Met de meeste browsers kunt u uw browser zo instellen dat alle of sommige cookies worden geweigerd. Dienovereenkomstig is uw vermogen om cookies te beperken alleen gebaseerd op de mogelijkheden van uw browser. Raadpleeg het gedeelte Cookies van dit privacybeleid voor meer informatie.

Door de CCPA toegestane financiële stimulansen

In overeenstemming met uw recht op non-discriminatie kunnen wij u bepaalde financiële stimulansen bieden die zijn toegestaan door de CCPA en die kunnen resulteren in verschillende prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus voor de goederen of diensten die wij leveren.

Elke door de CCPA toegestane financiële stimulans die wij aanbieden, zal in redelijke verhouding staan tot de waarde van uw persoonsgegevens, en wij zullen schriftelijke voorwaarden verstrekken waarin de aard van een dergelijk aanbod duidelijk wordt beschreven. Deelname aan een financieel stimuleringsprogramma vereist uw voorafgaande opt-in toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Californië Kennisgeving van incasso

In de afgelopen 12 maanden hebben wij de volgende categorieën van persoonlijke informatie verzameld die worden opgesomd in de California Consumer Privacy Act:

 • Identifiers, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer accountnaam, IP-adres, en een ID of nummer toegewezen aan uw account.
 • Demografische gegevens, zoals uw leeftijd of geslacht. Deze categorie omvat gegevens die kunnen worden aangemerkt als beschermde classificaties onder andere Californische of federale wetten.
 • Geolocatiegegevens.
 • Inferenties, zoals informatie over uw interesses, voorkeuren en favorieten.

Voor meer informatie over de informatie die wij verzamelen, met inbegrip van de bronnen waarvan wij informatie ontvangen, zie de “Informatie die we verzamelen” sectie. Wij verzamelen en gebruiken deze categorieën persoonsgegevens voor de zakelijke doeleinden die worden beschreven in de “Verzameling en gebruik van informatie”, onder meer om onze Service te verlenen en te beheren.

Recht om te weten en te wissen

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die wij in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld te wissen en bepaalde informatie over onze gegevenspraktijken te weten te komen. In het bijzonder heeft u het recht om het volgende van ons te verlangen:

 • De categorieën van persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld;
 • De categorieën van bronnen waaruit de persoonlijke informatie werd verzameld;
 • De categorieën van persoonlijke informatie over u die wij voor een zakelijk doel openbaar hebben gemaakt of hebben verkocht;
 • De categorieën van derden aan wie de persoonlijke informatie voor een zakelijk doel werd bekendgemaakt of verkocht;
 • Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van de persoonlijke informatie; en
 • De specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in dit privacybeleid.

Schijn het Licht

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u naast de hierboven besproken rechten het recht om informatie bij ons op te vragen over de manier waarop wij bepaalde persoonlijke informatie delen, zoals gedefinieerd door de Californische “Schijn het Licht” met derden en gelieerde ondernemingen voor hun eigen direct marketing doeleinden.

Om deze informatie te ontvangen, stuurt u ons een verzoek via de contactgegevens in dit privacybeleid. Verzoeken moeten bevatten “California Privacy Rights Request” in de eerste regel van de beschrijving en vermeld uw naam, straatadres, stad, staat en postcode.

Neem contact met ons op

Voor vragen of opmerkingen over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

MyIntimacy Admin
[email protected]

We gebruiken cookies om je de beste online ervaring te geven. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie over uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Controleer uw persoonlijke Cookie Services hier.


Technische cookies
Voor het gebruik van deze website gebruiken wij de volgende technisch noodzakelijke cookies.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Alle diensten weigeren
Save
Alle diensten accepteren