Voorwaarden van service

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website op https://www.myintimacy.com/ en alle gerelateerde diensten die worden aangeboden door MyIntimacy.

Door naar https://www.myintimacy.com/ te gaan, stemt u ermee in zich te houden aan deze Servicevoorwaarden en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden gebruik te maken van of toegang te krijgen tot deze website of gebruik te maken van enige andere diensten die worden aangeboden door MyIntimacy.

Wij, MyIntimacy, behouden ons het recht voor om te herzien en te wijzigen een van deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken. Als we dat doen, zullen we deze pagina bijwerken. Eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden worden onmiddellijk van kracht vanaf de datum van publicatie.

Deze Servicevoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 17 april 2022.

Beperkingen van het gebruik

Door deze website te gebruiken, garandeert u namens uzelf, uw gebruikers en andere partijen dat u niet zult:

 • materiaal en software op deze website te wijzigen, kopiëren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, te decompileren of aan reverse engineering te onderwerpen
 • auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen van materialen en software op deze website te verwijderen
 • de materialen over te dragen aan een andere persoon of de materialen te “spiegelen” op een andere server;
 • bewust of uit onachtzaamheid deze website of een van de bijbehorende diensten te gebruiken op een manier die misbruik maakt van of verstoort onze netwerken of een andere dienst MyIntimacy biedt;
 • deze website of de bijbehorende diensten gebruiken om intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen, frauduleus of onwettig materiaal te verzenden of te publiceren;
 • deze website of de bijbehorende diensten te gebruiken in strijd met enige toepasselijke wet- of regelgeving;
 • deze website te gebruiken in combinatie met het verzenden van ongeoorloofde reclame of spam;
 • gebruikersgegevens te oogsten, te verzamelen of te vergaren zonder toestemming van de gebruiker; of
 • deze website of de bijbehorende diensten te gebruiken op een manier die inbreuk kan maken op de privacy, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendom in de materialen op deze website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan MyIntimacy en worden beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht. Wij verlenen onze gebruikers toestemming om één kopie van het materiaal te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik.

Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van eigendom. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen of de Servicevoorwaarden schendt, en kan op elk moment door MyIntimacy worden beëindigd.

Door gebruikers gegenereerde inhoud

U behoudt uw intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die u ons toestuurt voor publicatie op onze website. Wij zullen nooit het eigendom van uw inhoud opeisen, maar wij hebben wel een licentie van u nodig om deze te mogen gebruiken.

Wanneer u onze website of de bijbehorende diensten gebruikt om inhoud te plaatsen, te uploaden, te delen of anderszins te verzenden waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, verleent u ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie om uw inhoud te gebruiken, te verspreiden, te wijzigen, uit te voeren, te kopiëren, in het openbaar weer te geven, te vertalen of anderszins afgeleide werken van uw inhoud te maken op een wijze die in overeenstemming is met uw privacyvoorkeuren en ons Privacybeleid.

De licentie die u ons verleent kan op elk moment worden beëindigd door uw inhoud te verwijderen. Echter, in de mate dat wij (of onze partners) uw inhoud hebben gebruikt in verband met commerciële of gesponsorde inhoud, zal de licentie blijven bestaan totdat de betreffende commerciële of post door ons is stopgezet.

Aansprakelijkheid

Onze website en het materiaal op onze website worden aangeboden op een ‘as is’ basis. Voor zover toegestaan door de wet, MyIntimacy geeft geen garanties, uitgedrukt of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder, zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom, of andere schending van rechten.

In geen geval zal MyIntimacy of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade geleden of opgelopen door u of een derde partij als gevolg van het gebruik of onvermogen om deze website of de materialen op deze website te gebruiken, zelfs indien MyIntimacy of een gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In het kader van deze overeenkomst, “Gevolgschade” omvat gevolgschade, indirecte schade, reëel of verwacht winstverlies, winstderving, inkomstenderving, zakelijk verlies, verlies van goodwill, verlies van kansen, verlies van besparingen, verlies van reputatie, verlies van gebruik en/of verlies of beschadiging van gegevens, hetzij op grond van de wet, een contract, billijkheid, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schadeloosstelling, of anderszins.

Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal op onze website is niet volledig en dient slechts ter algemene informatie. MyIntimacy geeft geen garantie en doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op deze website, of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op bronnen gekoppeld aan deze website.

Links

MyIntimacy heeft niet alle sites gelinkt aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring, goedkeuring of controle door MyIntimacy van de site. Het gebruik van dergelijke gelinkte sites is op eigen risico en wij raden u ten stelligste aan uw eigen onderzoek naar de geschiktheid van die sites te verrichten.

Recht op beëindiging

Wij kunnen uw recht om onze website te gebruiken opschorten of beëindigen en deze Servicevoorwaarden onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan u wegens een inbreuk op deze Servicevoorwaarden.

Ontslagvergoeding

Elke bepaling van deze Servicevoorwaarden die geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar is, wordt gescheiden in de mate waarin zij nietig of niet-afdwingbaar is. De geldigheid van de rest van deze Servicevoorwaarden wordt niet aangetast.

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten. U onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

We gebruiken cookies om je de beste online ervaring te geven. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie over uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Controleer uw persoonlijke Cookie Services hier.


Technische cookies
Voor het gebruik van deze website gebruiken wij de volgende technisch noodzakelijke cookies.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Alle diensten weigeren
Save
Alle diensten accepteren