Polityka prywatności

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Polityką MyIntimacy jest poszanowanie Twojej prywatności i przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić na Twój temat, w tym na naszej stronie internetowej, https://www.myintimacy.com, a także innych witryn, których jesteśmy właścicielem i operatorem.

Dane osobowe to wszelkie informacje o użytkowniku, które mogą być wykorzystane do jego identyfikacji. Obejmuje to informacje o użytkowniku jako osobie (takie jak imię i nazwisko, adres i data urodzenia), urządzeniach użytkownika, szczegółach płatności, a nawet informacje o sposobie korzystania z witryny internetowej lub usługi online.

Jeśli nasza witryna zawiera łącza do witryn i usług innych firm, należy pamiętać, że te witryny i usługi mają własne zasady ochrony prywatności. Po kliknięciu łącza do treści innej firmy należy zapoznać się z polityką prywatności tej firmy dotyczącą sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do żadnych działań użytkownika po opuszczeniu naszej witryny.

Niniejsze zasady obowiązują od dnia 17 kwietnia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2022 r

Zbierane przez nas informacje

Gromadzone przez nas informacje należą do jednej z dwóch kategorii: “dobrowolnie przekazane” informacje i “automatycznie zbierane” informacje.

“Informacje “dobrowolnie przekazane” to wszelkie informacje, które użytkownik świadomie i aktywnie przekazuje nam podczas korzystania z naszych usług i promocji lub uczestniczenia w nich.

“Informacje “zebrane automatycznie” to wszelkie informacje wysyłane automatycznie przez urządzenia użytkownika w trakcie korzystania z naszych produktów i usług.

Dane dziennika

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczane przez przeglądarkę internetową użytkownika. Mogą one obejmować adres protokołu internetowego (IP) urządzenia użytkownika, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie oraz inne szczegóły dotyczące wizyty.

Ponadto, jeśli użytkownik napotka pewne błędy podczas korzystania z witryny, możemy automatycznie gromadzić dane o błędzie i okolicznościach jego wystąpienia. Dane te mogą zawierać szczegóły techniczne dotyczące urządzenia, informacje o tym, co użytkownik próbował zrobić w momencie wystąpienia błędu, oraz inne informacje techniczne związane z problemem. Użytkownik może, ale nie musi, otrzymać powiadomienia o takich błędach, nawet w momencie ich wystąpienia, o ich wystąpieniu lub o charakterze błędu.

Należy pamiętać, że chociaż informacje te same w sobie nie są identyfikujące, może być możliwe połączenie ich z innymi danymi w celu identyfikacji poszczególnych osób.

Dane urządzenia

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową lub korzysta z naszych usług, możemy automatycznie gromadzić dane dotyczące urządzenia użytkownika, takie jak

 • Typ urządzenia
 • System operacyjny
 • Unikalne identyfikatory urządzenia
 • Ustawienia urządzenia
 • Dane geolokalizacyjne

Gromadzone przez nas dane mogą zależeć od indywidualnych ustawień urządzenia i oprogramowania użytkownika. Zalecamy sprawdzenie zasad producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje są nam udostępniane.

Informacje osobiste

Możemy prosić o podanie danych osobowych – na przykład, gdy użytkownik przesyła do nas treści lub kontaktuje się z nami – które mogą obejmować jedną lub więcej z następujących informacji:

 • Imię
 • Email

Treści tworzone przez użytkowników

Bierzemy pod uwagę “treści generowane przez użytkowników” to materiały (tekst, obraz i/lub materiał wideo) dobrowolnie dostarczone nam przez użytkowników w celu opublikowania ich na naszej stronie internetowej lub ponownego opublikowania w naszych kanałach mediów społecznościowych. Wszystkie treści generowane przez użytkownika są powiązane z kontem lub adresem e-mail użytym do przesłania materiałów.

Należy pamiętać, że wszelkie treści przesłane w celu publikacji będą dostępne publicznie po ich zamieszczeniu (oraz późniejszym procesie weryfikacji). Po opublikowaniu mogą być one dostępne dla osób trzecich nieobjętych niniejszą polityką prywatności.

Uzasadnione powody przetwarzania Twoich danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadniony powód. W takim przypadku gromadzimy tylko te dane osobowe, które są w uzasadniony sposób niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkownika.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy zbierać dane osobowe od użytkowników, którzy wykonują dowolne z poniższych czynności na naszej stronie internetowej:

 • brać udział w konkursach, zawodach, loteriach i ankietach
 • Zapisać się, aby otrzymywać od nas aktualizacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kanałów mediów społecznościowych
 • Korzystać z urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej w celu uzyskania dostępu do naszych treści
 • kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub innych podobnych technologii
 • Gdy wspomnisz o nas w mediach społecznościowych

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, przy czym dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • aby zapewnić Ci dostęp do podstawowych funkcji i usług naszej platformy
 • aby umożliwić użytkownikowi dostosowanie lub spersonalizowanie korzystania z naszej witryny internetowej
 • aby kontaktować się i komunikować z użytkownikiem
 • do celów reklamowych i marketingowych, w tym do wysyłania użytkownikowi informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach oraz informacji o osobach trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące
 • organizowania konkursów, loterii i/lub oferowania dodatkowych korzyści dla użytkownika
 • wypełniania naszych zobowiązań prawnych i rozstrzygania sporów, z którymi możemy mieć do czynienia
 • aby przypisywać wszelkie treści (np. posty i komentarze) przesyłane przez użytkownika, które publikujemy na naszej stronie internetowej
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu zapewnienia, że nasze strony i aplikacje są bezpieczne, pewne i używane zgodnie z naszymi warunkami użytkowania

Możemy łączyć dobrowolnie podane i automatycznie zebrane dane osobowe z ogólnymi informacjami lub danymi badawczymi, które otrzymujemy z innych zaufanych źródeł. Na przykład, nasze działania marketingowe i badania rynku mogą ujawnić dane i spostrzeżenia, które możemy połączyć z informacjami o sposobie korzystania z naszej witryny przez odwiedzających, aby ulepszyć naszą witrynę i doświadczenia użytkowników z nią związane.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz w czasie przechowywania tych danych będziemy je chronić w sposób dopuszczalny z handlowego punktu widzenia, aby zapobiec ich utracie i kradzieży, a także nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji.

Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które nam udostępniasz, informujemy, że żadna metoda transmisji elektronicznej ani przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i nikt nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór hasła i jego ogólną siłę bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo własnych informacji w ramach naszych usług. Na przykład, zapewnienie, że użytkownik nie udostępnia publicznie swoich danych osobowych za pośrednictwem naszej platformy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do. Okres ten może zależeć od tego, do czego wykorzystujemy dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Na przykład, jeśli użytkownik podał nam swoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, kontaktując się z nami w sprawie konkretnego zapytania, możemy zachować te informacje przez okres, w którym zapytanie pozostaje otwarte, a także do naszej własnej dokumentacji, abyśmy mogli skutecznie odpowiadać na podobne zapytania w przyszłości. Jeśli Twoje dane osobowe nie będą już potrzebne do tego celu, usuniemy je lub uczynimy je anonimowymi poprzez usunięcie wszystkich szczegółów pozwalających na identyfikację użytkownika.

W razie potrzeby możemy jednak zachować dane osobowe użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych, a także w celu archiwizacji w interesie publicznym, w celach naukowych, historycznych lub statystycznych.

Prywatność dzieci

Nie kierujemy żadnych naszych produktów ani usług bezpośrednio do dzieci poniżej 13 roku życia i świadomie nie gromadzimy danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Możemy ujawnić dane osobowe do:

 • podmiotom nadrzędnym, zależnym lub stowarzyszonym naszej firmy
 • usługodawcom zewnętrznym w celu umożliwienia im świadczenia usług, w tym (bez ograniczeń) dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług przechowywania danych, hostingu i serwerów, sieciom reklamowym, firmom analitycznym, rejestratorom błędów, firmom windykacyjnym, dostawcom usług serwisowych lub rozwiązywania problemów, dostawcom usług marketingowych lub reklamowych, profesjonalnym doradcom oraz operatorom systemów płatności
 • nasi pracownicy, wykonawcy i/lub podmioty powiązane
 • nasi obecni lub potencjalni przedstawiciele lub partnerzy biznesowi
 • sponsorzy lub organizatorzy konkursów, loterii lub promocji organizowanych przez nas
 • agencje sprawozdawczości kredytowej, sądy, trybunały i organy regulacyjne, w przypadku gdy użytkownik nie zapłaci za towary lub usługi dostarczone przez nas na rzecz użytkownika
 • sądom, trybunałom, organom regulacyjnym oraz funkcjonariuszom organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z wszelkimi aktualnymi lub przyszłymi postępowaniami prawnymi lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw
 • osobom trzecim, w tym agentom i podwykonawcom, którzy pomagają nam w dostarczaniu informacji, produktów, usług lub prowadzeniu marketingu bezpośredniego na rzecz użytkownika
 • stronom trzecim w celu gromadzenia i przetwarzania danych
 • podmiot, który kupuje lub na który przenosimy wszystkie lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa i działalność

Do osób trzecich, z których usług obecnie korzystamy, należą:

 • Google Analytics
 • SendinBlue
 • Google Adsense

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i/lub przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w miejscach, w których my lub nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni mają swoje placówki.

W krajach, w których przechowujemy, przetwarzamy lub przekazujemy dane osobowe, mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju, w którym użytkownik pierwotnie przekazał te dane. Jeśli przekażemy dane osobowe użytkownika stronom trzecim w innych krajach: (i) będziemy dokonywać takich transferów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; oraz (ii) będziemy chronić przekazane dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Prawa użytkownika i kontrola nad danymi osobowymi

Wybór użytkownika: Przekazując nam dane osobowe, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że będziemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać jego dane osobowe zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności. Nie musisz podawać nam swoich danych osobowych, jednak jeśli tego nie zrobisz, może to wpłynąć na korzystanie z naszej strony internetowej lub produktów i/lub usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem.

Informacje od stron trzecich: Jeśli otrzymamy dane osobowe od osoby trzeciej, będziemy chronić je w sposób określony w niniejszej polityce prywatności. Jeśli użytkownik jest osobą trzecią przekazującą nam dane osobowe dotyczące innej osoby, oświadcza i gwarantuje, że posiada zgodę tej osoby na przekazanie nam danych osobowych.

Zgoda na marketing: Jeśli wcześniej użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, może w każdej chwili zmienić zdanie, kontaktując się z nami z wykorzystaniem poniższych danych.

Dostęp: Użytkownik może zażądać szczegółowych informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących jego osoby.

Korekta: Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Twój temat są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu skorygowania wszelkich informacji, które okażą się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.

Brak dyskryminacji: Nie będziemy dyskryminować użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z któregokolwiek z przysługujących mu praw dotyczących jego danych osobowych. O ile dane osobowe użytkownika nie są wymagane w celu dostarczenia mu określonej usługi lub oferty (np zapewnienia wsparcia dla użytkownika), nie odmówimy użytkownikowi towarów lub usług i/lub nie nałożymy na niego innych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym poprzez przyznanie rabatów lub innych korzyści, lub nałożenie kar, ani nie zapewnimy mu innego poziomu lub jakości towarów lub usług.

Powiadamianie o naruszeniu ochrony danych: W przypadku naruszenia ochrony danych będziemy postępować zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Skargi: Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych i podając nam pełne informacje na temat domniemanego naruszenia. Niezwłocznie zbadamy Twoją skargę i odpowiemy Ci na piśmie, przedstawiając wynik naszego badania oraz kroki, jakie podejmiemy w celu rozpatrzenia Twojej skargi. Użytkownik ma również prawo skontaktować się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku ze swoją skargą.

Rezygnacja z subskrypcji: Aby wypisać się z naszej bazy danych e-mail lub zrezygnować z otrzymywania komunikatów (w tym marketingowych), należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności, lub zrezygnować, korzystając z opcji rezygnacji podanych w komunikacie. Możemy poprosić o konkretne informacje, które pomogą nam potwierdzić tożsamość użytkownika.

Stosowanie plików cookie

Używamy “pliki cookie” do zbierania informacji o użytkowniku i jego aktywności na naszej stronie. Plik cookie to niewielka porcja danych, którą nasza witryna przechowuje na komputerze użytkownika i do której uzyskuje dostęp przy każdej wizycie, abyśmy mogli zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny. Pomaga nam to w dostarczaniu użytkownikowi treści opartych na określonych przez niego preferencjach.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Przeniesienia własności przedsiębiorstw

W przypadku przejęcia nas lub naszych aktywów, lub w mało prawdopodobnym przypadku zakończenia działalności lub ogłoszenia upadłości, dane, w tym dane osobowe użytkownika, zostaną włączone do aktywów przekazywanych stronom, które nas przejmą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przeniesienia mogą mieć miejsce oraz że wszelkie strony, które nas przejmą, mogą, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nadal wykorzystywać dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszymi zasadami, które będą musiały przyjąć, ponieważ stanowią one podstawę wszelkich praw własności lub praw do wykorzystania, jakie posiadamy w stosunku do takich informacji.

Granice naszej polityki

Nasza witryna może zawierać łącza do witryn zewnętrznych, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych witryn i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie ochrony prywatności.

Zmiany w niniejszej Polityce

Według własnego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić aktualizacje naszych procesów biznesowych, bieżące dopuszczalne praktyki lub zmiany legislacyjne i regulacyjne. Jeśli zdecydujemy się na zmianę niniejszej polityki prywatności, zamieścimy zmiany tutaj, pod tym samym linkiem, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do niniejszej polityki prywatności.

Jeśli wymagają tego przepisy prawa, uzyskamy zgodę użytkownika lub umożliwimy mu wyrażenie zgody lub rezygnację, w zależności od sytuacji, z wszelkich nowych sposobów wykorzystania danych osobowych.

Dodatkowe informacje dotyczące zgodności z australijską ustawą o ochronie prywatności (AU)

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Jeśli ujawnienie Twoich danych osobowych podlega wyłącznie australijskim przepisom o ochronie prywatności, przyjmujesz do wiadomości, że niektóre osoby trzecie mogą nie podlegać przepisom ustawy o ochronie prywatności i australijskim zasadom ochrony prywatności zawartym w ustawie o ochronie prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli taka osoba trzecia podejmie działanie lub praktykę naruszające australijskie zasady ochrony prywatności, nie będzie ona odpowiedzialna na mocy ustawy o ochronie prywatności, a użytkownik nie będzie mógł dochodzić zadośćuczynienia na mocy ustawy o ochronie prywatności.

Dodatkowe informacje dotyczące zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) (UE)

Administrator danych / Przetwarzający dane

W GDPR rozróżnia się organizacje, które przetwarzają dane osobowe do własnych celów (tzw “administratorzy danych”) oraz organizacje, które przetwarzają dane osobowe w imieniu innych organizacji (tzw “podmioty przetwarzające dane”). My, MyIntimacy, z siedzibą pod adresem podanym w sekcji Kontakt, jesteśmy Administratorem danych i/lub Podmiotem przetwarzającym dane w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników tylko wtedy, gdy mamy do tego prawo. W takim przypadku będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkownika zgodnie z prawem, uczciwie i w przejrzysty sposób. Jeśli będziemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a użytkownik nie ukończył 16 roku życia, będziemy prosić o zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych w tym konkretnym celu.

Nasze podstawy prawne zależą od usług, z których korzystasz i sposobu, w jaki z nich korzystasz. Oznacza to, że gromadzimy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach wyłącznie w oparciu o następujące przesłanki:

Zgoda użytkownika

Gdy użytkownik wyrazi zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w określonym celu. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, korzystając z udostępnionych przez nas udogodnień; nie będzie to jednak miało wpływu na jakiekolwiek wykorzystanie informacji, które już miało miejsce. Użytkownik może wyrazić zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w celu wzięcia udziału w zabawie lub promocji. Zgłoszenie można wycofać w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na selekcję lub ocenę, która już się odbyła. W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących sposobu wycofania zgody, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt w niniejszej polityce prywatności.

Wykonanie umowy lub transakcji

W przypadku, gdy użytkownik zawarł z nami umowę lub transakcję, lub w celu podjęcia działań przygotowawczych przed zawarciem przez nas umowy lub transakcji z użytkownikiem. Na przykład, jeśli użytkownik skontaktuje się z nami z zapytaniem, możemy wymagać podania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w celu udzielenia odpowiedzi.

Nasze prawnie uzasadnione interesy

Gdy uznamy, że jest to niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, takich jak świadczenie, obsługa, ulepszanie i komunikowanie naszych usług. Uważamy, że nasze uzasadnione interesy obejmują badania i rozwój, zrozumienie naszych odbiorców, marketing i promocję naszych usług, środki podejmowane w celu skutecznego działania naszych usług, analizę marketingową oraz środki podejmowane w celu ochrony naszych praw i interesów prawnych.

Zgodność z prawem

W niektórych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do wykorzystywania lub przechowywania danych osobowych użytkownika. Takie przypadki mogą obejmować (lecz nie ograniczają się do) nakazów sądowych, dochodzeń w sprawach karnych, wniosków rządowych i obowiązków wynikających z przepisów prawa. W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących sposobu przechowywania danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt w niniejszej polityce prywatności.

Międzynarodowe przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Zapewnimy, że każdy transfer danych osobowych z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG będzie chroniony odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub wykorzystanie wiążących reguł korporacyjnych lub innych prawnie akceptowanych środków.

Prawa użytkownika i kontrola nad danymi osobowymi

Ograniczenie: Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli (i) ma obawy co do dokładności jego danych osobowych; (ii) uważa, że jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (iii) potrzebuje, abyśmy zachowali jego dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń prawnych; lub (iv) jesteśmy w trakcie rozpatrywania jego sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych na podstawie uzasadnionych interesów.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, które opiera się na naszych uzasadnionych interesach lub interesie publicznym. W takim przypadku, aby kontynuować przetwarzanie danych osobowych, musimy przedstawić istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika.

Możliwość przenoszenia danych: Użytkownik może mieć prawo do żądania kopii danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Jeśli to możliwe, dostarczymy te informacje w formacie CSV lub innym łatwym do odczytania formacie maszynowym. Użytkownik ma również prawo zażądać, abyśmy przekazali te dane osobowe stronie trzeciej.

Usuwanie danych: Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas na jego temat, a my podejmiemy uzasadnione kroki w celu usunięcia tych danych z naszej bieżącej dokumentacji. Jeśli poprosisz nas o usunięcie swoich danych osobowych, poinformujemy Cię, w jaki sposób usunięcie danych wpłynie na korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej lub produktów i usług. Od tego prawa mogą istnieć wyjątki z określonych przyczyn prawnych, które, jeśli mają zastosowanie, przedstawimy w odpowiedzi na prośbę użytkownika. W przypadku zamknięcia lub usunięcia konta użytkownika, usuniemy jego dane osobowe w ciągu 30 dni od usunięcia konta. Należy pamiętać, że wyszukiwarki i podobne strony trzecie mogą nadal przechowywać kopie danych osobowych użytkownika, które zostały przynajmniej raz upublicznione, takie jak niektóre informacje o profilu i komentarze publiczne, nawet po usunięciu tych informacji z naszych usług lub dezaktywacji konta użytkownika.

Dodatkowe informacje dotyczące zgodności z przepisami obowiązującymi w Kalifornii (USA)

Zgodnie z sekcją 1798 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego.83, jeśli mieszkają Państwo w Kalifornii i Państwa relacje biznesowe z nami mają głównie charakter osobisty, rodzinny lub domowy, mogą Państwo zapytać nas o informacje, które udostępniamy innym organizacjom w celach marketingowych.

Aby zgłosić takie żądanie, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności, pod adresem “Wniosek o udostępnienie informacji o ochronie prywatności w Kalifornii” w temacie wiadomości. Tego typu wniosek można złożyć raz w roku kalendarzowym. Wyślemy Ci pocztą elektroniczną listę kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy innym organizacjom w celach marketingowych w ciągu ostatniego roku kalendarzowego, wraz z nazwami i adresami tych organizacji. Nie wszystkie dane osobowe udostępniane w ten sposób są objęte postanowieniami sekcji 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego.

Do Not Track

Niektóre przeglądarki mają funkcję “Funkcja “Do Not Track”, która umożliwia informowanie witryn internetowych o tym, że użytkownik nie chce, aby jego działania w sieci były śledzone. Obecnie nie udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące przeglądarki “Sygnały “Do Not Track”.

Przestrzegamy standardów określonych w niniejszej polityce prywatności, zapewniając, że gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty oraz że mamy ku temu uzasadnione powody prawne.

Ciasteczka i piksele

Użytkownik może zawsze odrzucić pliki cookie z naszej witryny, jeśli pozwala na to jego przeglądarka. Większość przeglądarek umożliwia aktywację ustawień przeglądarki, które nie zezwalają na instalację wszystkich lub niektórych plików cookie. W związku z tym możliwość ograniczenia plików cookie zależy wyłącznie od możliwości przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części niniejszej polityki prywatności dotyczącej plików cookie.

Zachęty finansowe dozwolone przez CCPA

Zgodnie z Twoim prawem do niedyskryminacji, możemy zaoferować Ci pewne zachęty finansowe dozwolone przez CCPA, które mogą skutkować różnymi cenami, stawkami lub poziomami jakości towarów i usług, które dostarczamy.

Wszelkie oferowane przez nas zachęty finansowe dozwolone przez CCPA będą w uzasadniony sposób związane z wartością danych osobowych użytkownika i przedstawimy pisemne warunki, które jasno opisują charakter takiej oferty. Udział w programie zachęt finansowych wymaga uprzedniej zgody użytkownika, którą może on w każdej chwili odwołać.

Zawiadomienie o windykacji w Kalifornii

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych wymienionych w ustawie California Consumer Privacy Act:

 • Identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa konta, adres IP oraz identyfikator lub numer przypisany do konta użytkownika.
 • Dane demograficzne, takie jak wiek lub płeć użytkownika. Kategoria ta obejmuje dane, które mogą kwalifikować się jako klasyfikacje chronione na mocy innych przepisów prawa kalifornijskiego lub federalnego.
 • Dane geolokalizacyjne.
 • Wnioskowanie, takie jak informacje o zainteresowaniach, preferencjach i ulubionych użytkownika.

Więcej informacji na temat gromadzonych przez nas informacji, w tym źródeł, z których otrzymujemy informacje, można znaleźć w dokumencie “Sekcja “Informacje, które zbieramy. Gromadzimy i wykorzystujemy te kategorie danych osobowych do celów biznesowych opisanych w dokumencie “Sekcja “Gromadzenie i wykorzystywanie informacji”, w tym w celu świadczenia Usług i zarządzania nimi.

Prawo do informacji i usuwania danych

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych, które zebraliśmy, oraz do uzyskania pewnych informacji o naszych praktykach dotyczących danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W szczególności użytkownik ma prawo zażądać od nas następujących informacji:

 • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na temat użytkownika;
 • Kategorie źródeł, z których dane osobowe zostały zebrane;
 • Kategorie danych osobowych użytkownika, które ujawniliśmy w celach biznesowych lub sprzedaliśmy;
 • kategorie osób trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe w celach biznesowych lub sprzedaliśmy je;
 • Cel biznesowy lub handlowy gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych; oraz
 • konkretnych danych osobowych zebranych przez nas na temat użytkownika.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności.

Świeć Światłem

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, oprócz praw omówionych powyżej, masz prawo zażądać od nas informacji na temat sposobu, w jaki udostępniamy określone dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w Kalifornijskiej Ustawie o Ochronie Danych Osobowych “Świeć Światłem” z osobami trzecimi i firmami stowarzyszonymi dla ich własnych celów marketingu bezpośredniego.

Aby otrzymać te informacje, należy wysłać do nas prośbę, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej polityce prywatności. Wnioski muszą zawierać “California Privacy Rights Request” w pierwszym wierszu opisu i podaj swoje imię i nazwisko, adres, miasto, stan i kod pocztowy.

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności można się z nami skontaktować, korzystając z następujących danych:

MyIntimacy Admin
[email protected]

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia online. Wyrażając zgodę, akceptujesz używanie plików cookies zgodnie z naszą polityką cookies.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje z Twojej przeglądarki, najczęściej w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi związane z plikami cookie.


Cookies techniczne
W celu korzystania z tej strony internetowej używamy następujących technicznie wymaganych plików cookie.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Odrzucić wszystkie usługi
Save
Zaakceptować wszystkie usługi